Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu cisticbot.cz

Úvod

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup strojů a zařízení na čištění obuvi  prostřednictvím internetového obchodu zřízeného a provozovaného společností ČISTIČ BOT.CZ, s. r. o., jako prodávajícího. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících, tedy spotřebitelů. Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Údaje o provozovateli

Internetový obchod provozuje ČISTIČ BOT.CZ, s.r.o., IČ 247 59 929, DIČ CZ24759929, se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172032

Způsoby objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Každý zákazník má možnost volby optimálního způsobu objednávky:

 • Odesláním objednávky přímo z e-shopu, prostřednictvím interaktivního objednávkového formuláře
 • Odesláním emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odeslaná objednávka je brána jako závazná a kupující jejím odesláním souhlasí s obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky kupující dostane její potvrzení e-mailem, tím dochází k uzavření kupní smlouvy. Do tohoto potvrzení je možné objednávku kdykoliv zrušit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Ceny zboží

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné s platností ke dni odeslání objednávky.

Dodací podmínky

Většina zakázek je vyřizována neprodleně po odeslání zprávy potvrzující doručení objednávky, přičemž zboží skladem je expedováno nejpozději do 10ti pracovních dní.

V případě, že dodavatel nebude moci z různých důvodů dobu expedice dodržet, bude odpovědný pracovník kontaktovat kupujícího s cílem informovat ho o reálném termínu expedice zakázky.

Způsob a cena doručení

Každý zákazník má možnost volby pro něj optimálního způsobu dodání. Všechny možnosti se zobrazují ve formulářích objednávek, kde pouhým označením je proveden výběr způsobu dodání:

 • dodávka na adresu do 5 kg - prostřednictvím služby TopTrans/Česká pošta: 250 Kč bez DPH.
 • dodávka na adresu - prostřednictvím služby TopTrans: 500 Kč bez DPH.
 • zdarma bude dodána každá jednorázová objednávka přesahující částku 5.000 Kč bez DPH.
 • dodávka na adresu – naše doprava vč. instalace: 2.500 Kč bez DPH.

Platby za zboží

 • převodem na účet na základě vystavené faktury na účet vedený u ČSOB, a.s. č. účtu 239585506/0300,
 • u vybraných typů strojů zálohovou fakturou na účet vedený u ČSOB, a.s. č. účtu 239585506/0300 - ihned při objednání stroje,

Pro rychlé vyřízení objednávky uvádějte vždy správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do odpovídajícího stavu v souladu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou.

Právo na vrácení peněz – odstoupení od smlouvy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – část čtvrtá, hlava první, díl čtvrtý, oddíl druhý – „Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory“)

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím našeho e-shopu máte právo na vrácení zboží, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Takto vrácené zboží musí být zasláno na náklady kupujícího na adresu prodávajícího a v neporušeném původním balení (tak, jak bylo doručeno) s daňovým dokladem a bankovním spojením kupujícího. Pokud zboží bylo dodáno prodávajícímu nepoškozené a ve shodě s údaji uvedenými na daňovém dokladu, převede prodávající částku odpovídající kupní ceně za vrácené zboží v nejkratším možném termínu na sdělený účet kupujícího.

Postup při vracení zboží:

 • Vracené zboží musí být nepoškozené v původním balení tak, jak jste jej převzali.
 • Zboží zašlete do 14 dnů na naši adresu spolu s kopií dokladu a s žádostí o vrácení zboží s uvedením vašeho bankovního spojení.
 • Peníze Vám budou vráceny na Váš účet.

Reklamace a přebírání zboží od přepravce

Reklamace jsou řešeny ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Prosíme, věnujte maximální pozornost při přebírání zboží přepravní společnosti. Jestliže má balíček jakékoliv známky poškození, tak jej nepřebírejte. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat ohledně nového doručení objednávky.

Jestliže je zaslané zboží až po rozbalení vadné, nekompletní, neodpovídá obsahu objednávky či je poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Před odesláním reklamovaného zboží na naši adresu Vám doporučujeme nás nejdříve kontaktovat telefonicky.
Reklamované zboží doporučujeme odesílat v balení, ve kterém bylo doručeno. Může tak předejít případnému mechanickému poškození při dopravě, za které neneseme odpovědnost. Pro uznání reklamace je nutné odeslat daňový doklad, popis závady a produkt v originálním balení se všemi součástmi (krabičky, visačky apod.). Dále zašlete i Vaše bankovní spojení pro případ vrácení peněz.

Nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním.

Ochrana osobních dat

Všechna osobní data z registrace, objednávek či vzájemné komunikace se zákazníkem jsou brána jako diskrétní a jsou chráněna před zneužitím. Nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které je potřebují pro doručení objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Tato osobní data je možné na požádání odstranit z naší databáze, a to do jednoho týdne od podání žádosti.

Odpovědnost za škody

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Závěrečné ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


Platné od 1.10.2019 až do odvolání.

Tento web používá cookies. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.